Tryk Ctrl-D for at oprette bogmærke
Du er her:  Udlejning > Tilmelding & Venteliste

Tilmelding

For at komme i betragtning ved tildeling af lejlighed, kræves opnotering på ventelisten. 

Ved opnotering betales:
P.t. i alt kr. 100,-

Såfremt du måtte ønske at komme på den aktive venteliste, kan du indtaste dine ønsker på hjemmesiden www.aarhusbolig.dk.

Da der ikke længere sendes tilbud ud pr. post, kan man tilmelde sig e-tilbud+, hvor det er muligt at få hjælp til ventelisten ved boligorganisationerne. E-tilbud+ koster yderligere kr. 100,-. Altså kr. 200,- i alt.

Søg din nye bolig her!

Venteliste

AlmenBo Aarhus er en del af et samarbejde om fælles opnotering med alle boligorganisationer i Aarhus, under det fælles navn Aarhusbolig. Du får ved opnoteringen adgang til at søge blandt mere end 45.000 boliger i og omkring Aarhus Kommune.

Som opnoteret kan du til enhver tid komme på den aktive venteliste til én eller flere boliger. Din placering på ventelisten bestemmes af, hvornår du er blevet opnoteret i din boligorganisation. 

Det kalder vi den fælles opnotering, og mere enkelt kan det ikke gøres. 

Den fælles opnotering i Aarhusbolig er et internet-baseret system. Det betyder, at du - hvis du har meldt dig som aktiv boligsøgende - på ethvert tidspunkt af døgnet kan ændre i din ansøgning om en ledig bolig, og du kan altid se, hvilken placering du har på ventelisten til en bestemt bolig. 

Yderligere information kan findes på hjemmesiden www.aarhusbolig.dk eller ved personlig henvendelse i en af boligorganisationerne i Aarhus.

For at beholde pladsen på ventelisten skal der årligt betales et gebyr på p.t. kr. 100,-. Girokort tilsendes din sidst kendte adresse. Betales gebyret ikke rettidigt, slettes du på ventelisten. 

Adresseændringer skal altid oplyses boligorganisationen.

Ledige lejligheder tildeles efter de i boliglovene til enhver tid gældende regler, samt under hensyntagen til opnoteringstidspunktet.

Englyst Webdesign & søgemaskineoptimering