Tryk Ctrl-D for at oprette bogmærke
Du er her:  Om AlmenBo Aarhus > Repræsentantskab

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed, og består af organisationens bestyrelse samt af de af afdelingsmødet eller afdelings-bestyrelsens valgte repræsentanter, jf. §12 og § 15, efter følgende forde-ling: 

Fra     0 - 100 lejligheder  1 repræsentant

Fra 101 - 200 lejligheder  2 repræsentanter

Fra 201 - 300 lejligheder  3 repræsentanter

Fra 301 - 400 lejligheder  4 repræsentanter

De afdelingsvalte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer til boliglejere i den pågældende afdeling. Formanden for organisationens bestyrelse er tillige formand for repræsen-tantskabet.

Boligorganisationens administration har adgang til repræsentantskabsmødet med taleret, men ikke stemmeret. Ved repræsentanters lovlige forfald indtræder de valgte suppleanter. Dirigenten orienteres om evt. suppleanters tilstedeværelse.

Repræsentantskabsmøde den 24. maj 2017

Referat

Bestyrelsens beretning 2017

Repræsentantskabsmøde den 26. maj 2016

- Referat

Repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015

Referat

- Bestyrelsens beretning 2015

Repræsentantskabsmøde den 22. maj 2014

- Referat

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 26.09.2013

- Referat 

Repræsentantskabsmøde den 23.05.2013

- 1. indkaldelse

Repræsentantskabsmøde den 21.06.2012

1. indkaldelse
- Revideret dagsorden 
- Referat

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 10.11.2011

- Referat 

Englyst Webdesign & søgemaskineoptimering